List Of Toppers

Class 12

 •  VAIBHAV SHARMA
 •  VIPASHA KAUSHIK
 •  SHRASHTI CHAUDHARY
 •  HARSH VARSHANEY
 •  TANISHK VARSHNEY
 • 94.40%
 • 93.20%
 • 89.60%
 • 87.00%
 • 86.20%

Class 10

 •  SHIVAM GIRI
 •  NANDINI VARSHNEY
 •  RISHI AGRAWAL
 •  KULDEEP SINGH RAJPUT
 •  GULSHAN KUMAR
 • 93.4%
 • 92.6%
 • 91.6%
 • 91.4%
 • 89.20%